Vad får man göra själv med el hemma?

När det gäller att göra saker med el, så är det viktigt att ha rätt kunskap samt att man är försiktig.  De flesta elarbeten måste utföras av en behörig elinstallatör, som en elektriker Kramfors, men en del enklare arbeten får du utföra själv, så tillvida att du har kunskapen om hur du ska göra. 

Som ägare eller nyttjare av en fastighet är du ansvarig för att elen är korrekt installerad och att de elektriska apparater som du använder är hela och används på rätt sätt.

Ta inga ondödiga risker mer eljobb

Om du är osäker på hur du ska göra med eljobb, så är det alltid bra att lämna över det till en elinstallatör. Hanteras elen på fel sätt kan det leda till skador, brand och annat. Du som ska göra någon form av eljobb hemma, du bör alltid se till att stänga av strömmen innan du sätter igång.

Oavsett vilket slags elarbete som du ska utföra så ska du alltid börja med att stänga av strömmen. Dra ur stickproppen om det är en apparat du tänker arbeta med. Rör elarbetet delar av den fasta installationen som takarmatur, vägguttag eller strömbrytare, ska du avlägsna propparna (säkringarna) eller slå av huvudströmbrytaren. 

Bland de elarbeten du får göra själv är att byta trasig propp (säkring) och återställa utlöst automatsäkring, byta ljuskällor, montera skarvsladdar, reparera och byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar och byta fast installerade strömbrytare och vägguttag (max. 16 A).

Dessa exempel på arbeten får endast utföras av en elinstallatör:

  • Utförande av fasta installationer
  • Installering av golvvärme och värmekabel
  • Byte av ojordat vägguttag mot jordat
  • Förläggning av kabel i mark
22 Jan 2022